TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ (VNEID) THUỘC THẨM QUYỀN SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 08/07/2024 | 16:08  | Lượt xem: 95

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1318/STP-PBGDPL, ngày 22/4/2024 về việc tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID; văn bản 1902/STP-PBGDPL ngày 13/6/2024 về việc tuyên truyền video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội,để hỗ trợ người dân khi thực hiện đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID.

 

https://youtu.be/fIZKFTQEKz8

 

 

 

Sở Tư pháp