THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Phường Vĩnh Tuy ban hành công văn số 480/UBND ngày 19/6/2024 về việc Đề nghị phối hợp tạm ngừng, giảm cung cấp điện
Ngày đăng 20/06/2024 | 08:08  | Lượt xem: 23

Phường Vĩnh Tuy ban hành công văn số 480/UBND ngày 19/6/2024 về việc Đề nghị phối hợp tạm ngừng, giảm cung cấp điện đối với các cơ sở có Quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà trọ trên địa bàn phường Vĩnh Tuy

Xem chi tiết công văn tại đây