THÔNG BÁO THÔNG BÁO

CÔNG ĐIỆN SỐ 05/CĐ-UBND NGÀY 05/7/2024 CỦAUBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ TĂNG CƯỜNG PHƯƠNG THỨC TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ GIỮA CÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP VỚI CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP QUA NỀN TẢNG “CÔNG DÂN THỦ ĐÔ SỐ” - IHANOI
Ngày đăng 06/07/2024 | 10:30  | Lượt xem: 135

 

Xem chi tiết tại đây