CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
Ngày đăng 08/07/2024 | 09:08  | Lượt xem: 62

Ngày 28/6/2024, Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã thông qua và ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng Nhân dân Quận tại kỳ họp lần thứ 12 - HĐND quận khoá XX

 

Bản gốc văn bản có thể xem tại đây