CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Hà Nội: Phấn đấu 100% người dân cài đặt ứng dụng iHaNoi
Ngày đăng 08/07/2024 | 11:08  | Lượt xem: 146

Mục tiêu này vừa được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đưa ra tại Công điện về việc tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp qua nền tảng Công dân Thủ đô số - iHaNoi.

Ứng dụng iHaNoi là kênh tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền thành phố. Thông qua kênh tương tác này, người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh toàn diện các vấn đề về đời sống dân sinh búc xúc tới các cấp chính quyền để tiếp nhận, giải quyết kịp thời.

Ứng dụng iHaNoi là kênh tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền thành phố.

Với mục tiêu “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm”, nhằm minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để trực tiếp thụ hưởng những thành quả của Đề án 06 Chính phủ mang lại và tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền Thủ đô, Hà Nội phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và giữ thứ hạng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INdex), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố Hà Nội.

Để đạt mục tiêu này, Hà Nội yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý hoàn thành cài đặt tứng dụng iHanoi trước ngày 30-7-2024. Toàn thành phố sẽ hoàn thành xong trước ngày 15/9/2024.

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước" và phương châm "Tư duy Thủ đô, hành động Hà Nội", thành phố Hà Nội đã tiên phong thực hiện thí điểm nhiều giải pháp mang tính đột phá trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Hàng loạt các hoạt động tương tác trực tiếp giữa các cấp chính quyền thành phố với người dân, doanh nghiệp trên môi trường số được mở ra như cấp lý lịch tư pháp cho người dân trên ứng dụng VNeID; thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm đỗ xe…, và gần đây nhất là ra mắt ứng dụng iHanoi…

Những hoạt động này kỳ vọng tạo bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng tầm giá trị văn hóa của Thủ đô, huy động trí tuệ và đóng góp của nhân dân.

Đài truyền hình Hà Nội